Pytania? Wątpliwości? Jesteśmy na rynku od ponad 20 lat. Śmiało dzwoń tel. 510 910 025.

Regulamin sklepu HOTA.pl

HOTA.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie HOTA.pl, prowadzony przez spółkę HOTA International Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, adres: Westbourne Park Road 25 W25PX London, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym [email protected], telefonicznie 510 910 025 lub adresem korespondencyjnym w Polsce: HOTA.pl ul. Fasolowa 3 87-100 Toruń.

 

1. HOTA International Ltd. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie hota.pl.

 

2. Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu HOTA.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Hota.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Hota.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z HOTA International Ltd. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy.

 

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Hota.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a HOTA International Ltd. której przedmiotem są usługi świadczone przez HOTA International Ltd. na warunkach określonych w Regulaminie. 

4. Wszystkie produkty dostępne w Hota.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Hota.pl są cenami brutto (zawierają wszystkie wymagane prawem podatki). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura. Faktura może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

6. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów (informacje podane na stronach produktów).

 

7. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a HOTA International Ltd. dotycząca zakupu danego produktu w Hota.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Hota.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.

8. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Hota.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

 

  • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu
  • Przelewem –po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Hota.pl zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
  • Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji. 

9. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Hota.pl, HOTA International Ltd. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

10. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Większość produktów jest wysyłanych w ciągu 24h od złożenia zamówienia.

11. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Hota.pl. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

12. HOTA International Ltd. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

13. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza reklamacyjnego lub w formie pisemnej na adres HOTA International Ltd. podany w dolnej części Regulaminu (adres korespondencyjny w Polsce). 

14. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że HOTA International Ltd. i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony.

15. HOTA International Ltd. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni HOTA International Ltd. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. 

17. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Hota.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Hota.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

18. Podane przez Klientów dane osobowe HOTA International Ltd. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w zakładce Polityka Prywatności na niniejszej stronie (Hota.pl). 

19. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

20. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez HOTA International Ltd. w ramach Hota.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


No products

To be determined Transport
0,00 zł Total

Realizacja zamówienia