Polityka prywatności

HOTA International Limited, wydawca serwisu Hota.pl, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: HOTA International Limited nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać i/lub zamawiać produktów i usług oferowanych przez HOTA International Limited.

Dane osobowe

Administratorem Danych Osobowych jest HOTA International Limited z siedzibą w Londynie, zarejestrowana pod adresem: Westbourne Park Road 24 W25PX London

Osoba przekazująca swoje dane osobowe za pośrednictwem serwisów HOTA International Limited wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola lub zapoznanie i akceptację regulaminu danej usługi.

W czasie korzystania z serwisów należących do HOTA International Limited możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Zakres danych o które będziesz proszony różnią się w zależności od usługi.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne w celu dostarczenia usług i/lub produktów HOTA International Limited, są to: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres do korespondencji.

Dane podaje się dobrowolnie jednakże niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

HOTA International Limited posiada wszystkie zabezpieczenia wymagane przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024).

Administrator oświadcza, że serwis nie zawiera oraz nie dostarcza żadnych treści o charakterze bezprawnym.

Każdej osobie której dane osobowe są przetwarzane przez HOTA International Limited przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych poprzez bezpośredni kontakt z HOTA International Limited.

Niezbędne wymagania techniczne

W celu skorzystania z usług i/lub produktów HOTA International Limited niezbędne są:

  • adres poczty elektronicznej,
  • dostęp do sieci Internet,
  • przeglądarka WWW.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez HOTA International Limited wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane wiadomości

Osoba przekazująca swoje dane osobowe za pośrednictwem serwisów HOTA International Limited wyraża zgodę na przekazywanie jej, przez HOTA International Limited, informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

HOTA International Limited zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych HOTA International Limited.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.


No products

To be determined Transport
0,00 zł Total

Realizacja zamówienia